Χορήγηση γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος διετίας 2013 – 2014 Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου, αποφασίστηκε η διόρθωση της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής

και συντάχθηκε πίνακας δικαιούχων του γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος για τις δικαιούχους καταγόμενες από τη Δημοτική Κοινότητα Άστρους και τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου, Αγίου Ανδρέα και Κουτρούφων, οι οποίες τέλεσαν τον γάμο τους κατά τη διετία 2013 – 2014.

Για να δείτε την κατάσταση τόσο των δικαιούχων όσο και των απορριπτέων, ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s