ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στις 19/10 σε ΧΑΡΑΔΡΟ, ΠΛΑΤΑΝΟ, ΣΙΤΑΙΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΣΤΡΟΥΣ ανακοινώνει ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος, λόγω Συντήρησης του Δικτύου Μ.Τ. την ΠΕΜΠΤΗ 19  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ,Από 08:30 έως 13:30 στα Δ.Δ. ΧΑΡΑΔΡΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΣΙΤΑΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΕΔΔΗΕ / ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα :   27550 / 22400

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s