9/10 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,  θα συνεδρίασει την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου και ώρα 13:00.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s