Ανακοίνωση Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου για την πρόσληψη εκπαιδευτικού εκμάθησης παραδοσιακών χορών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2017 Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου Τ.Κ. Δολιανών με θέμα “Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικού για την εκμάθηση

παραδοσιακών χορών”, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της δραστηριότητας διδασκαλίας παραδοσιακών χορών για το σχολικό έτος 2017 – 2018 και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την πρόσληψη εκπαιδευτικού.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, η οποία επέχει και τη θέση ανακοίνωσης – προκήρυξης και τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s