Παπαηλιού: Η αγνόηση των εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου συνιστά ασέβεια, όχι προς τα πρόσωπα αλλά προς το θεσμό

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού για την εκδήλωση εξ αφορμής της 191ης επετείου της μάχης του Προδρόμου, που έγινε στη Μονή Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας  (20.8.2017).

Ο χώρος (ο τόπος) και ο χρόνος (οι συνθήκες) συνιστούν τις δύο παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τη μάχη του Προδρόμου.

Ο χώρος-ο τόπος : Οι απρόσιτοι βράχοι, ως μνημείο της φύσης, η αετοφωλιά της Μονής Προδρόμου, ένα από τα ταμπούρια της Επανάστασης του 1821, ως έργο της ανθρώπινης θέλησης, αποτυπώνουν το περιβάλλον εκείνης της εποχής. Χώρος (τόπος) που διαμόρφωσε χαρακτήρες, ψυχοσύνθεση, νοοτροπία, το ανυπότακτο των υπερασπιστών της Μονής.   

Ο χρόνος-οι συνθήκες : Μία περίοδος κατά την οποία η Επανάσταση βρίσκονταν σε κίνδυνο και βρέθηκαν λίγοι αλλά άξιοι, «ήρωες», αποφασισμένοι να την υπερασπιστούν.

Η εκδήλωση πρέπει να αποδειχθεί μία επιβαλλόμενη επιστροφή στο σχολείο της ιστορικής μνήμης, σε χαλεπούς καιρούς, ένα λυτρωτικό απελευθερωτικό μήνυμα για συλλογική αυτογνωσία.  

(Η αγνόηση των εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου συνιστά ασέβεια, όχι προς τα πρόσωπα αλλά προς το θεσμό)

     

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s