Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων νέων κυνηγών

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών θα διενεργεί εξετάσεις κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του κάθε μήνα. Για το μήνα Αύγουστο ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων η Τετάρτη στις 23 του μήνα.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ α.α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s