Εργα ύδρευσης σε Παρ. Αστρος και Κορακοβούνι υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ

Για δύο απαραίτητα έργα κατέθεσε φάκελο για χρηματοδότηση ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου πρόκειται για έργα ύδρευσης σε δύο κοινότητες που στον παρελθόν έχουν προκύψει προβλήματα, αυτή του Παραλίου Αστρους και προσφάτως του Κορακοβουνίου. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σήμερα, 17/07/2017 υποβλήθηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φάκελοι υποψηφιότητας για χρηματοδότηση δύο πολύ σημαντικών έργων ύδρευσης στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Πρόκειται για τα έργα:

  • «ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1.961.274,19€ και
  • «ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 675.000,00€.

Τα έργα υποβλήθηκαν με κωδικούς πράξης /MIS (ΟΠΣ): 5009791 και 5009400 στην πρόσκληση ΠΕΛ25 με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» της 2040121-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Είναι έργα που μελετήθηκαν, ωρίμασαν και υποβλήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας με την άριστη επιμέλεια και συνεργασία της Μ.Ο.Δ..

Ευχαριστούμε τόσο τη διοίκηση της Μ.Ο.Δ., όσο και τους μηχανικούς που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας για την ωρίμανση των μελετών.

Πρόκειται για πληρέστατους και 100% ώριμους φακέλους με εγκεκριμένες μελέτες που έχουν λάβει όλες τις εκ του Νόμου απαραίτητες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές, τεχνικές, οικονομικές).

Στη συνέχεια, αναμένουμε τη συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση της χρηματοδότησης και την υλοποίηση των τόσο απαραίτητων έργων για τον Δήμο μας.

Η συγκρότηση και ωρίμανση των μεγάλων και αναγκαίων αυτών έργων για τον τόπο μας, απαίτησε τον υπερβάλλοντα ζήλο αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της ΔΕΥΑΒΚ.

Όπως όμως έχουμε ήδη αποδείξει, με την καλή συνεργασία και τη σκληρή δουλειά, μπορούμε να υπολογίζουμε στις δικές μας δυνάμεις για την προσέγγιση χρηματοδοτήσεων μεγάλων έργων υποδομής, μαζί με τις υπόλοιπες μικρές και μεγάλες τομές στην καθημερινότητα των δημοτών μας.

Άστρος, 17/07/2017

Ο Δήμαρχος 
Παναγιώτης Μαντάς 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s