Διαμαρτύρονται ο ερασιτέχνες ψαράδες προς το Λιμενικό Ταμείο

Για ανελέξεγκτο ελλιμενισμό, για συνεχής αλλαγές θέσεων σκαφών του μελών του κ.ά, μιλά επιστολή του συλλογου ερασιεχνών αλιέων προς το Λιμενικό Ταμείο. Δείτε παρκάτω.
α β

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s