Δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας το έργο “Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Άστρους”

Σήμερα, Τρίτη 16 Μαίου 2017, δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Άστρους», προϋπολογισμού μελέτης 51.500,00€.

Υπεβλήθησαν συνολικά εννέα (9) φάκελοι οικονομικών προσφορών, με τα ποσοστά έκπτωσης να κυμαίνονται από 25% έως και 58%.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η έγκριση των Πρακτικών του Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s