“Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ” – ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Του Νίκου Κωνσταντίνου
Περισσότεροι από 200 κάτοικοι του Παραλίου Άστρους, δηλώνουν αντίθετοι στην προσπάθεια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας να καταργήσει ουσιώδη όρο προστασίας του παραδοσιακού οικισμού του Παραλίου Άστρους και να ικανοποιήσει έτσι αίτημα μερίδας επιχειρηματιών της διασκέδασης, που συνίσταται στην δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης μουσικής με ενισχυτές ήχου από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του οικισμού αυτού και κατ’ επέκταση στην νομιμοποίηση  περιβάλλοντος υψηλής όχλησης.

Ειδικότερα, κατατέθηκε στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας κείμενο – παρέμβαση που υπογράφουν 203 κάτοικοι του Παραλίου Άστρους (δες παρακάτω), οι οποίοι καλούν τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας να μην ζητήσει από την κεντρική διοίκηση –με πρόσχημα την τουριστική ανάπτυξη- την κατάργηση του εδαφ. β΄της παρ. 3 άρθρου 2 του πδ/τος  της 01.07.2004 (ΦΕΚ 629 Δ΄/20.07.2004), το οποίο θεσπίζει ειδικά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται εντός του Β΄ τομέα του Παραδοσιακού Οικισμού του Παραλίου Άστρους, την απαγόρευση εγκαταστάσεων μουσικής με ενισχυτές ήχου.

Σημειώνεται ότι η μαζική και επώνυμη παρέμβαση κατοίκων του Παραλίου Άστρους γίνεται για πρώτη φορά, υπό το περιβάλλον αθρόας εγκατάστασης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του παραδοσιακού οικισμού του Παραλίου Άστρους, και της ολοένα μεγαλύτερης εξάρτησης ορισμένων εξ αυτών από τα ηχοσυστήματά τους (κυρίως και πρωτίστως η λειτουργία τους είναι συνυφασμένη με την δημόσια εκτέλεση μουσικής με ενισχυτές ήχου), της κατ’ επέκταση πρόκλησης ηχορύπανσης σε χώρους κατοικημένους και εν γένει με αρνητικές συνέπειες στην ζωή και λοιπή δραστηριότητα των κατοίκων του οικισμού αυτού.                                                                                       

Στο κείμενο που καταθέτουν οι κάτοικοι προς τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας τονίζεται ακριβώς η αξία και η σημασία του παραδοσιακού οικισμού, η οποία δεν εξαντλείται στην εμφάνιση των κτιρίων αυτού, αλλά και στις χρήσεις εντός του οικισμού που θα πρέπει να μην είναι οχλούσες (όπως ο νόμος απαιτεί για την προστασία του), και ζητείται έτσι να μην αρθεί η απαγόρευση της εγκατάστασης μουσικής με ενισχυτές ήχου.

Παρ. Άστρος Απρίλιος 2017
Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Παραλίου Άστρους
Νικόλαος Κωνσταντίνου

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Αναφορικά με το αίτημα μερίδας καταστηματαρχών περί κατάργησης του εδαφ. β΄της παρ. 3 άρθρου 2 του πδ/τος  της 01.07.2004 (ΦΕΚ 629 Δ΄/20.07.2004)

Παράλιο Άστρος Απρίλιος 2017

         κ. Δήμαρχε

         και κ.κ. σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου

         Πληροφορηθήκαμε ότι μερίδα καταστηματαρχών (ορισμένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) που δραστηριοποιούνται στο Παράλιο Άστρος, μερικοί εκ των οποίων εποχιακά, και κάποιοι εκτός Παραλίου Άστρους, απεύθυναν προς τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας έγγραφο, με το οποίο ζήτησαν την κατάργηση του εδαφ. β΄της παρ. 3 άρθρου 2 του πδ/τος  της 01.07.2004 (ΦΕΚ 629 Δ΄/20.07.2004), το οποίο θεσπίζει ειδικά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται εντός του Β΄ τομέα του Παραδοσιακού Οικισμού του Παραλίου Άστρους, την απαγόρευση εγκαταστάσεων μουσικής με ενισχυτές ήχου.

         Ωστόσο οδυνηρή έκπληξη αποτέλεσε για εμάς η εισαγωγή του εν λόγω θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και πολύ περισσότερο μας εξέπληξε η ευκολία με την οποία ελήφθη απόφαση καταρχήν θετική προς το ανωτέρω αίτημα.

         Κατόπιν της εξέλιξης αυτής σας επισημαίνουμε τα εξής:

         Ι.- Επί των διαλαμβανομένων στο έγγραφο των καταστηματαρχών.

         Ι.1. Έννοιες. Ως γνωστόν ο ορισμός του «παραδοσιακού οικισμού» δεν δίδεται σε κανένα νομοθετικό κείμενο που αφορά την προστασία του. Παρά ταύτα από τα νομο-θετικά κείμενα, τόσο της εθνικής, όσο και αυτά υπερεθνικής ισχύος, αλλά και την νομολογία των δικαστηρίων (ιδίως του ΣτΕ) προκύπτει καταρχήν ότι ως παραδοσιακός οικισµός ή περιοχή ή σύνολο νοείται (και επέκταση προστατεύεται ειδικά) κάθε ομοιογενές σύνολο αστικών ή αγροτικών κατασκευών, το οποίο λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού ή ιστορικού ενδιαφέροντός του είναι άξιο κρατικής προστασίας. Συνεπώς λοιπόν ο παραδοσιακός οικισμός είναι περισσότερο σύνθετη έννοια απ’ όσο αντιλαμβάνονται στην προκειμένη περίπτωση οι καταστημα-τάρχες που κάνουν λόγο μόνο σε ζητήματα «ιστορικότητας».

Αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε ό,τι ως προς τους παραδοσιακούς οικισμούς, το άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζει, ότι οι παραδοσιακές περιοχές και στοιχεία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Μάλιστα, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 και τη συνταγματική κατοχύρωση του περιβάλλοντος ως ατομικού δικαιώματος, η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι παραδοσιακοί οικισμοί, συνιστά και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Επίσης, με την συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της «αειφορίας», σύμφωνα με την οποία το Κράτος έχει την υποχρέωση για τη διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η προστασία των παραδοσιακών οικισμών αποκτά μία νέα ευρύτερη διάσταση. Τη διάσταση αυτή οφείλει να λάβει οπωσδήποτε υπόψη του ο νομοθέτης κατά την εκπόνηση τόσο του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» όσο και των «Περιφερειακών» και των «Ειδικών Πλαισίων» για τον «χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη». Άλλωστε κατά τον νόμο ο χωροταξικός σχεδιασμός κινείται γύρω από το τρίπτυχο «προστασία – ανάπτυξη – συνοχή» και έχει ως στόχο τη «συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών, οικισμών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

         Ι.2. Παραδοσιακός οικισμός Παραλίου Άστρους εν σχέση με άλλους.

                Σε ότι αφορά ειδικά τον χαρακτηρισμό τμήματος του οικισμού Παραλίου Άστρους ως παραδοσιακού, τούτος (ο χαρακτηρισμός) έγινε δια του από 13.10.1998 πδ/τος (ΦΕΚ 908Δ/13.11.1998) με το οποίο έγινε παρόμοιος χαρακτηρισμός σε άλλους 40 οικισμούς της Αρκαδίας (ενδεικτικά αναφέρουμε τους οικισμούς του Τυρού, Σαπαουνακέϊκων, Πουλίθρων, Αγίου Ανδρέα που αφορούν στην Ενότητα της Κυνουρίας) Με το πρώτο εδάφιο  του άρθρου 2 του εν λόγω πδ/τος, προβλέπεται ότι: «Εντός των ορίων των παραπάνω οικισμών επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικία, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ΄166) με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης καθώς και τα επαγγελματικά εργαστήρια που δημιουργούν όχληση και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους κατοίκους του οικισμού. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να είναι ορατή οποιαδήποτε δραστηριότητά τους, με οποιονδήποτε τρόπο, από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.» Επιπλέον με δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι «Στα εστιατόρια και αναψυκτήρια, απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις με ενισχυτές ήχου».

             Παρατηρούμε λοιπόν από τα αναφερόμενα αμέσως παραπάνω ότι η απαγόρευση εγκαταστάσεων ενισχυτών ήχου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός παραδοσιακών οικισμών δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο και δεν έχει να κάνει μόνο με τον παραδοσιακό οικισμό του Παραλίου Άστρους, όπως εσφαλμένα θεωρούν οψίμως οι καταστηματάρχες που σας απεύθυναν το παραπάνω έγγραφο, όσο και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έσπευσαν να συμφωνήσουν, αφού αφορά καταρχήν και σε άλλους 40 παραδοσιακούς οικισμούς της Αρκαδίας (αποτελώντας σαφώς κατευθυντήρια κεντρική επιλογή της πολιτείας-ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ ΤΕΘΕΙΣΑ). Βεβαίως ειδικά σε ότι αφορά τον παραδοσιακό οικισμό του Παραλίου Άστρους είναι γεγονός ότι τούτος εισήχθη ΚΑΙ ΟΡΘΩΣ, πράγματι με το μεταγενέστερο π.δ. της 01.07.2004 (ΦΕΚ 629 Δ΄/20.07.2004) με το οποίο τέθηκαν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί που αφορούν στο παραδοσιακό τμήμα του οικισμού του Παραλίου Άστρους.

            Εξάλλου, η απαγόρευση εγκαταστάσεων ήχου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός παραδοσιακών οικισμών δεν αφορά μόνο στο Παράλιο Άστρος ή μόνο στους παραδοσιακούς οικισμούς της Αρκαδίας, ούτε βεβαίως πρέπει να εκλαμβάνεται (δήθεν) ως τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη των συγκεκριμένων οικισμών, αφού το αντίθετο στην πραγματικότητα συμβαίνει (και εξ αυτού του λόγου είναι κατευθυντήρια αρχή της πολιτείας), δεδομένου ότι η απαγόρευση αυτή ισχύει και για άλλους παραδοσιακούς οικισμούς που βρίσκονται στην 1η γραμμή του εθνικού «τουριστικού κεφαλαίου».

Αναφερόμαστε έτσι για παράδειγμα στον παραδοσιακό οικισμό του ΝΑΥΠΛΙΟΥ, όπου εν αντιθέσει με τα όσα διαλαμβάνονται στο έγγραφο των καταστηματαρχών, η αντίστοιχη απαγόρευση των εγκαταστάσεων ενισχυτών ήχου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 3 του από 30.12.1998 πδ/τος (ΦΕΚ 38Δ/26.01.1988)  με το οποίο έγινε χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Αλλά και πέραν του στενού γεωγραφικού χώρου της Ανατολικής Πελοποννήσου πολύ αυστηρότερες απαγορεύσεις έχουν τεθεί και αλλού:

α) Για παράδειγμα στην ΜΥΚΟΝΟ (βλ. εν προκειμένω το άρθρο 3 του από 05.09.1995  πδ/ματος σε ΦΕΚ 721Δ/14.09.1995 «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της χώρας Μυκόνου του Δήμου Μυκονίων….») όπου σε σημαντικότατα τμήματα εντός της χώρας του οικισμού της ΜΥΚΟΝΟΥ υπάρχουν ειδικές απαγορεύσεις λειτουργίας ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ, σουβλάκια, εν γένει νυκτερινών κέντρων, αλλά και εν γένει απαγορεύσεις όπως, λειτουργίας οποιασδήποτε χρήσης καταστήματος που άσχετα με το είδος της, το μέγεθός της ή την ονομασία της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα νύχτα. Μάλιστα σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του προαναφερομένου πδ/τος της χώρας της Μυκόνου η απαγόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται  από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία (μεγάφωνα, μικρόφωνα, ενισχυτές, μουσικά συγκροτήματα, προσέλευση ή αποχώρηση πελατών, κυκλοφοριακά προβλήματα, σκουπίδια). Επιπλέον δε στο ίδιο ως άνω πδ/μα για την Μύκονο ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται κάθε είδους χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε ανοικτούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους».

β) Επίσης ενδεικτικά αναφέρουμε την ΠΑΡΟ (βλ. εν προκειμένω άρθρο 3 παρ. 5, 6, άρθρο 6 παρ. 34 υποπ.  2 και 3, του από 15.10.2002 πδ/τος σε ΦΕΚ 927Δ/23.10.2002 «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού παροικιά του δήμου Πάρου…»), όπου υπάρχουν αντίστοιχες ή και αυστηρότερες απαγορεύσεις με αυτές που προαναφέρθηκαν για την Μύκονο.

             Ως εκ τούτων λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι η απαγόρευση λειτουργίας  εγκατα-στάσεων ενισχυτών ήχου στον παραδοσιακό οικισμό του Παραλίου Άστρους ούτε πρωτόγνωρη είναι για τους παραδοσιακούς οικισμούς, ούτε λειτουργεί ανασχετικά στην τουριστική κίνηση, όπως εσφαλμένα διαλαμβάνεται στο έγγραφο των συγκεκριμένων καταστηματαρχών, δεδομένου ότι τόσο το Ναύπλιο, όσο και η Μύκονος, αλλά και η Παροικία της Πάρου (που ενδεικτικά- το τονίζουμε- αναφέρθηκαν) με το προαναφερθέν αυστηρότερο του Παραλίου Άστρους καθεστώς όχι απλώς έχουν πολλαπλάσια επισκεψιμότητα τουριστών έναντι αυτού, αλλά είναι από τους πλέον αναγνωρίσιμους διεθνώς τουριστικούς προορισμούς.

             Ι.3. Τα περί αναχρονιστικών διατάξεων.

              Οι καταστηματάρχες που σας απέστειλαν το συγκεκριμένο έγγραφο διατείνονται ότι  στην προκειμένη περίπτωση το εδαφ. β΄της παρ. 3 άρθρου 2 του πδ/τος  της 01.07.2004 (ΦΕΚ 629 Δ΄/20.07.2004), συνιστά αναχρονιστική απαγόρευση (;;;). Ωστόσο, από όσα μέχρι στιγμής εκτέθηκαν, αποδεικνύεται ότι το αντίθετο συμβαίνει (αλήθεια σε τι συνίσταται το «αναχρονιστικό»;).

              Τονίζουμε βεβαίως εν προκειμένω ότι η σύγχρονη νομολογία του ΣτΕ προσδίδει μεγάλη εννοιολογική ευρύτητα στους όρους «πολιτιστικό περιβάλλον», «μνημεία», «παραδοσιακές περιοχές και οικισμοί» που περιέχονται στο άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος. Για παράδειγμα έχει κριθεί ότι στην προστατευόμενη «πολιτιστική κληρονομιά» εντάσσονται «τα ανθρωπογενή μνημεία και τα στοιχεία που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και επιδεξιότητα και συνθέτουν την ιστορική, καλλιτεχνική και τεχνολογική κληρονομιά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα κτίρια και οι εν γένει κατασκευές, οι οικισμοί ή τμήματά τους, που κηρύσσονται διατηρητέα ή τους προσδίδεται η ιδιότητα του παραδοσιακού». Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος καθιερώθηκε για πρώτη φορά αυξημένη κρατική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των μνημείων και στοιχείων αυτού. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει αφενός την διατήρηση εις το διηνεκές των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων, υπό την έννοια ότι το Κράτος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει ειδικά νομοθετικά μέτρα εξασφαλίζοντας την διηνεκή προστασία αυτών προς διατήρησή τους, αφετέρου δε τη δυνατότητα επιβολής γενικών περιορισμών ή ιδιαιτέρων μέτρων για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης αλλοιώσεως ή υποβαθμίσεως του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

               Ενόψει μάλιστα αυτής της συνταγματικής προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο αναμφίβολα περιλαμβάνονται και οι παραδοσιακοί οικισμοί, απευθύνονται επιταγές στον κοινό ή κανονιστικό νομοθέτη να ρυθμίσει τη χωροταξική ανάπτυξη ή πολεοδομική διαμόρφωση βάσει ενός σχεδιασμού υπαγορευόμενου από πολεοδομικά κριτήρια, «προσανατολισμένου στις πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις και προσαρμοσμένου στην ιδιομορφία και τις ανάγκες κάθε περιοχής». Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι μπορεί να θεσπίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης για την προστασία και την ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού ως στοιχείου του πολιτιστικού περιβάλλοντος και ότι για να επιτευχθεί ο ανωτέρω συνταγματικός σκοπός, οι όροι και οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να είναι διάφοροι εκείνων που προβλέπει ο ΓΟΚ.

              Επομένως, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι διάταξη νόμου με την οποία αντικαθίστανται όροι και περιορισμοί δομήσεως παραδοσιακού οικισμού, με επαναφορά σε ισχύ του πολεοδομικού καθεστώτος που είχε θεσπισθεί πριν από τον χαρακτηρισμό του, χωρίς να αξιολογείται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού, είναι αντίθετη προς το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος. Και τούτο, διότι συνεπάγεται την υπαγωγή του οικισμού σε κανόνες δομήσεως που είχαν θεσπισθεί με γενικά πολεοδομικά κριτήρια που δεν συναρτώνται ούτε με τον παραδοσιακό του χαρακτήρα ούτε και με την ανάγκη της διατηρήσεως και της αναδείξεως του χαρακτήρα αυτού.

              Εξάλλου, το ΣτΕ έχει διαμορφώσει ένα αυστηρό καθεστώς προστασίας, το οποίο διέπει οποιαδήποτε επέμβαση στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό περιβάλλον παραδοσιακού οικισμού, ενώ ακόμα το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο δέχεται ότι οποιαδήποτε επέμβαση σε παραδοσιακό οικισμό δεν μπορεί να έχει μόνο οικονομικό προσανατολισμό, αλλά οφείλει να ενσωματώνει και τα κριτήρια προστασίας του παραδοσιακού του χαρακτήρα, να εντάσσεται σε συνολικό σχεδιασμό και να υπαγορεύεται από ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένο λόγο δημοσίου συμφέροντος.

            Οι συγκεκριμένοι λοιπόν καταστηματάρχες στην περίπτωσή μας και ενόψει των ατυχών συγκρίσεων που κάνουν με άλλους οικισμούς, αλλά και με βάση τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφό τους περί αναχρονιστικών διατάξεων, προφανώς εκλαμβάνουν ως ισχύον νομικό καθεστώς και αποδεκτή κατάσταση, τα φαινόμενα παραβατικότητας που παρουσιάζονται αλλού, και ζητούν την έκδοση αποφάσεων που δεν συνάδουν με τις εκ του νόμου προτεραιότητες τις οποίες Δήμος οφείλει να τηρεί. Έχοντας υπόψη μάλιστα ότι σύμφωνα με το νόμο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της οφείλει μα λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής δεν θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις που οδηγούν στην υποβάθμισή της.

                Ι.4. Περί ισότητας.

                      Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνταγματικά κατοχυρωμένη από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Συμβούλιο της Επικρατείας) δέχεται ότι «οι διακρίσεις μεταξύ ακινήτων που βρίσκονται μέσα σε τμήμα οικισμού που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό και ακινήτων που βρίσκονται εκτός αυτού δικαιολογούνται ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους απόσταση, αφού οι δύο αυτές περιοχές δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες, αλλά η περιοχή που είναι μέσα στο παραδοσιακό τμήμα έχει ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας». Άλλωστε, όπως παγίως δέχεται το ΣτΕ, η αρχή της ισότητας επιβάλλει την ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων, όπως και την διαφορετική μεταχείριση διαφόρων περιπτώσεων.

               ΙΙ. Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων ενόψει των υποχρεώσεων που εκ του      

                    νόμου έχετε.

              ΙΙ.1. Η διατήρηση του χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών συνδέεται άρρηκτα τόσο με τη συνταγματική προστασία του άρθρου 24 παρ. 6 όσο και με τις διατάξεις της σύμβασης της Γρανάδας του 1985 για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης που κυρώθηκε με το ν. 2039/1992. Με την προαναφερόμενη ρύθμιση καθορίζονται οι γενικοί όροι και παρέχεται πλήρης προστασία της αρχιτεκτονικής, αλλά και της φυσικής κληρονομιάς, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ΓΟΚ, που ρυθμίζουν τα άλλα κτίρια και τους οικισμούς. Η προστασία αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση αναλλοίωτων τόσο των μνημείων και των λοιπών στοιχείων που συνθέτουν την ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική και εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της χώρας όσο και του χώρου που τα περιβάλλει.

              ΙΙ.2. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία που προστατεύεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, αυτή υπόκειται στους περιορισμούς οι οποίοι δικαιολογούνται από το γενικότερο συμφέρον. Η επιβολή, επομένως, όρων και περιορισμών στη χρήση και την εκμετάλλευση ακινήτων προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος, που συνιστά η προστασία παραδοσιακού οικισμού, δεν προσκρούει στο άρθρο αυτό, εφόσον υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη νομολογία του ΣτΕ το λαμβανόμενο για την προστασία παραδοσιακού οικισμού μέτρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, να συνεπάγεται τα λιγότερα κατ΄ ένταση και διάρκεια δυνατά μειονεκτήματα για τους ιδιώτες και, τέλος, τα συνεπαγόμενα μειονεκτήματα δεν πρέπει να υπερσκελίζουν τα πλεονεκτήματα.

               ΙΙ.3. Ο παραδοσιακός οικισμός του Παραλίου Άστρους είναι ο λόγος προσέλκυσης των επισκεπτών του Παραλίου Άστρους και σ’ ένα μεγάλο βαθμό και ολόκληρου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Δηλαδή το κριτήριο των επισκεπτών σίγουρα δεν είναι ο ήχος των καταστημάτων και οι ηχητικές τους εγκαταστάσεις. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε (φανταζόμαστε και εσείς) η επισκεψιμότητα του Παραλίου Άστρους θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όσο το περιβάλλον που διαμορφώνεται (και από την λειτουργία των όποιων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) συνάδει με τους όρους του παραδοσιακού αυτού οικισμού και όχι όταν τους καταργεί.

             Άλλωστε δεν μπορεί να λέγεται από υπεύθυνα χείλη ότι η αύξηση της επισκεψι-μότητας στο Παράλιο Άστρος και εν γένει την περιοχή, εξαρτάται από την ένταση της μουσικής καθώς από την ελεύθερη εγκατάσταση παντός είδους μηχανημάτων ήχου (αδιακρίτως) εντός του παραδοσιακού οικισμού (έλεος). Πρέπει να αντιληφθείτε ότι εντός του παραδοσιακού οικισμού υπάρχουν κυρίως και πρωτίστως κατοικίες, υπάρχει ευαίσθητος πληθυσμός, υπάρχουν μικρά ξενοδοχεία/πανσιόν, και δεν μπορεί ο παραδοσιακός οικισμός να μεταβληθεί σε χώρο εκτέλεσης συναυλιών και διαμάχης για το ποιος καταστηματάρχης διαθέτει το ισχυρότερο ηχοσύστημα (υπάρχει σαφής κίνδυνος εκτράχυνσης της κατάστασης και σας παρακαλούμε να αναζητήσετε τα στατιστικά της Εισαγγελίας και των Αστυνομικών Αρχών ειδικά για την παραβατικότητα των καταστημάτων εν γένει στο Παράλιο Άστρος).

               ΙΙ.4. Οι παραδοσιακοί οικισμοί (μεταξύ των οποίων και αυτός του Παραλίου Άστρους, που θα έπρεπε ο Δήμος να τον προστατεύει υπερασπιζόμενος όλους τους όρους του νομικού καθεστώτος του, αφού είναι τύχη για τον Δήμο που τον έχει στην τοπική του αρμοδιότητα) αποτελούν ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο στοιχείο του ελληνικού πολιτιστικού περιβάλλοντος και συνιστούν μία εις το διηνεκές μαρτυρία για την ύπαρξη, τη δράση και τον πολιτισμό του λαού μας στον χώρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Η διατήρηση, επομένως, των οικισμών αυτών αναλλοίωτων και η ένταξή τους με τον τρόπο που τους αρμόζει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και λαογραφικής κληρονομιάς δεν συνιστά σήμερα παρά τη στοιχειώδη υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Κατ’ επέκταση λοιπόν και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας έχει την στοιχειώδη αυτή υποχρέωση για την προστασία του παραδοσιακού οικισμού του Παραλίου Άστρους.

______

             Υπό τα άνω δεδομένα η βιασύνη, η ευκολία αλλά και η διαθεσιμότητα από πλευράς σας να συζητάτε και μόνο (αν είναι δυνατόν), ενώ θα έπρεπε προκαταβολικά να έχετε απορρίψει, αιτήματα κατάργησης όρων προστασίας του παραδοσιακού οικισμού του Παραλίου Άστρους, πέραν του ότι θεωρούμε πως μας εκθέτει εν συνόλω ως Κυνουριάτες  στο πανελλήνιο, είναι άκρως επικίνδυνη εξέλιξη για την ποιότητα της ζωής όλων ημών στο Παράλιο Άστρος.

             Επιβάλλεται έστω και τώρα η άμεση αναθεώρηση της στάσης σας και η ανάκληση όποιων τυχόν αποφάσεων έχετε ήδη λάβει προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης απαράδεκτων αιτημάτων ολίγων καταστηματαρχών που έχουν δυστυχώς συνδέσει την οικονομική τους επιτυχία με τους ενισχυτές του ήχου και τα ηχοσυστήματα των καταστημάτων τους (τα οποία σημειωτέον ίδρυσαν μετά την ισχύ του καθεστώτος αυτού). Ελπίζουμε να αντιληφθείτε μετά ταύτα και εσείς ότι και η οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αλλά και η τουριστική κίνηση δεν εξαρτάται ούτε από τα ηχοσυστήματα, ούτε από το μέγεθος της έντασης του ήχου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Μετά Τιμής
Οι κάτοικοι

26 thoughts on ““Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ” – ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

 1. ο κυριος κωνσταντινου απο παλια ηταν ιδιοκτητης αν δεν κανω λαθος νυκτερινου κεντρου ΦΟΙΝΙΚΑΣ και τοτε υπηρχαν προβληματα με τον ηχο ,αλλα βλέπετε ηταν αλλες εποχες ,ίσχυαν αλλοι νομοι ,τωρα καλο ειναι που ενδιαφέρεται για την ησυχία των συμπολιτων του,αλλα πολυ φοβάμαι δεν ειναι μονο αυτο ,ο νοών νοειτο ,το παραλιο οπως και τα αλλα τουριστικα θερετρα ειναι ομορφο ,αλλα εχει ενα κακο ,μερικοι θελουν να ψοφήσει η κατσικα του γειτονα ,επειδη οι ιδιοι ειναι άχρηστοι σαν επιχειρηματιες και ο κοσμος τους εχει τιμωρησει , προσπαθουν δια πόντιων τρόπων να κλείσουν οι αλλοι για να δουλεψουν αυτοι ε ενα εχω να σας πως οσο κανουν αυτα που γνωριζει ολη η περιοχη τοσο θα ειναι στην ακρη δακτικοδεικτουμενοι οι εποχες αλλαξαν κυριοι παρτετο χαμπαρι ,ο κοσμος παει εκει που τον ευχαριστει και ξερει και εκτιμάει

  Like

 2. Προεδρε προχωρα και αστους να λενε.καποια παιδακια ας πανε να αλαξουν τους νομους και σε αλους παραδοσιακους οικισμους.αλλωστε ειπαμε οτι το προβλημα το εχουν δημιουργησει τεσσερα μαγαζια και τωρα τους ετσουκσαν τα διοικητικα προστιμα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και καλο καλοκαιρι………..

  Like

 3. Η ευθύνη πολλών υπογραφόντων για τα πολεοδομικά και αισθητικά χάλια του παραλιου Άστρους είναι μεγάλη. Αυτά που ήξεραν τόσα χρόνια οι προύχοντες του χωριού μάλλον τελείωσαν. Ο δε πρόεδρος, είναι πραγματικά τραγική φιγούρα. Άγεται και φέρεται ανάλογα με τα ιδιωτικά του και των φίλων του. Ο κόσμος τιμωρεί. Αλήθεια, με την παράταξη του δημάρχου δεν είχε εκλεγεί; γιατί τον κατηγορεί από την πρώτη στιγμή; που αγαπάει τώρα;

  Like

 4. Αγαπητοί συντοπίτες
  Διάβασα με προσοχή το κείμενο του κυρίου Κωνσταντίνου το οποίο φέρεται να έχουν συνυπογράψει 202 ακόμα συμπολίτες μας.
  Οι απορείες μου πολλές μα θα σταθώ στο αν πραγματικά γνωρίζαν τι υπέγραφαν.
  Γνωρίζουν άραγε πως όλα τα καταστήματα εντός του παραδοσιακού οικισμού απο την στιγμή που ανοίγουν, λόγω του συγκεκριμένου εδάφιου είναι παράνομα;
  Γνωρίζουν άραγε πως με αυτό το εδάφιο ουσιαστικά ποινικοποιείτε η αναπαραγωγή μουσικής από ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα καταστήματα;
  Γνωρίζουν τι άλλο προβλέπει ο παραδοσιακός οικισμός; και είναι σίγουροι πως οι κατοικίες τους ή τα καταστηματά τους είναι δομημένα σύμφωνα με το γράμμα του νόμου;
  Οι καταστηματάρχες που ζητούν να μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική με μηχανικά μέσα με ενισχυτες και ηχεία ουσιαστικά επιζητούν την νομιμότητα μέσω ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου που δεν δημιουργεί παιδιά και αποπαίδια εντός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  Καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να κατανοήσει πως εν έτη 2017 η αναπαραγωγή μουσικής γίνεται μόνο μέσω μηχανικών μέσων και οτι υπάρχουν αρμόδια όργανα για να πιστοποιήσουν αν ο εκάστωτε καταστηματάρχης τηρεί τον νόμο.
  Οι προορισμοί που αναφέρατε οτι ισχύει ο νόμος πέρι ενισχυτών, είναι παγκόσμιως γνωστοί για την έντονη διασκέδαση μέχρι πρωίας που απολαμβάνουν οι τουρίστες και οι παραθεριστές τους.
  Μήπως επιθυμείτε την ανομία, ώστε να είμαστε έρμαια απέναντι σε όποιον θέλει να βλάψει τις επιχειρήσεις μας και να μας ζημιώσει οικονομικά;
  Το μόνο που ζητάμε κύριοι είναι το αυτοδίκαιο του να μπορούμε να αναπαραγάγουμε ήχο στα καταστήματα μας.
  Σε αντίθετη περίπτωση θα επιδοθούμε σε ενα κυνήγι μαγισσών το οπόιο θα δημιουργήσει μια βουβή ζώνη στην καρδιά του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με συνακόλουθο την μείωση του τουρισμού και των θέσεων εργασίας.
  Υ.γ Στα πλαίσια της ευνομίας και του υγειούς ανταγωνισμού θεωρώ πως οι αρμόδιοι φορείς θα επιδείξουν την ίδια ευθυξία και τα ανάλογα αντανακλαστικά για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου μας πρός αποφυγήν αθέμιτου ανταγωνισμου και δημιουργία πολιτών δυο κατηγοριών.
  Με εκτίμηση
  Νίκος Μουτζούρης

  Like

 5. Τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό; Ο χαρακτηρισμός Παραδοσιακός οικισμός; Αλήθεια;
  Η μια πλευρά είναι αυτοί που πραγματικά σκέφτονται ότι με την μουσική θα χάσουν την ηρεμία τους και από την μια πλευρά δεν τους αδικώ και εγώ δεν θα ήθελα να μένω κάπου όπου θα με ενοχλεί η μουσική ως τις 2πμ και πριν τρέξουν κάποιοι να πουν αφού μένουν στο κέντρο του Παραλίου πρέπει να το υποστούν να θυμηθούμε ότι οι περισσότεροι είχαν εκεί τα σπίτια τους πριν έρθουν τα μαγαζιά.
  Υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτούς γιατί έχουν άλλα συμφέροντα όμως. Αυτούς καλύτερα να τους κάνετε πέρα, τους ξέρετε καλά ποιοι είναι, μην τους δίνεται ευκαιρία να υψώσουν φωνή!!!
  Από την άλλη μεριά οι επιχειρηματίες που περιμένουν το καλοκαίρι να δουλέψουν και φυσικά να δώσουν θέσεις εργασίας στους νέους της περιοχής και με την αύξηση του τουρισμού που θα έρθει να διασκεδάσει στο χωριό μας να τονωθεί και η οικονομία του, γεγονός που θα ωφελήσει πολλούς!!!
  Φυσικά γυρνώντας πίσω λίγο πριν το 2000 θυμάμαι εποχές που η μουσική ανεξέλεγκτη ενοχλούσε και εσένα τον ίδιο που καθόσουν στο μαγαζί αφού τα μαγαζιά συναγωνίζονταν για το ποιανού το ήχο σύστημα θα επισκίαζε την μουσική που είχε το διπλανό μαγαζί.
  Αντί να τρώγονται μεταξύ τους και να παίρνουν βιαστικές αποφάσεις γιατί δεν κάθονται για μια φορά επιτέλους κάτω να βρουν την χρυσή τομή που θα ωφελήσει τον τόπο μας;
  Δεν είναι καιρός να γυρίσουν τα παιδιά σας πίσω που έφυγαν από τον τόπο μας γιατί δεν είχαν ευκαιρίες;
  Μην κοιτάτε το σήμερα και την βόλεψη σας, δείτε και λίγο πιο μακριά επιτέλους!!!!!!

  Like

 6. Κύριε Κωνσταντίνου

  Τις τελευταίες ημέρες, γίναμε θιασώτες μιας υπερπροσπάθειας από μέρους σας, να συγκεντρώσετε υπογραφές κάποιων κατοίκων του Παραλίου Άστρους – στο οποίο τυγχάνει να είστε πρόεδρος – ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αίτησης που υποβάλλαμε κάποιοι επιχειρηματίες του χωριού (φερτοί και μη) ώστε να αλλάξει ένα μικρό μέρος, ένα εδάφιο της νομοθεσίας, να διευκολυνθεί έτσι η δουλειά μας και να σταματήσει επιτέλους ένας φαύλος κύκλος δεκαετιών ο οποίος , μόνο κακό κάνει στο χωριό στο οποίο εσείς είστε πρόεδρος όπως είπαμε…

  Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκτίθεστε ανεπανόρθωτα στα μάτια της μεγαλύτερης μερίδας των ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων του χωριού, γιατί για την συγκέντρωση αυτών των υπογραφών, αποφασίσατε μονομερώς ποιους κατοίκους θα πλησιάσετε, κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον φαύλο κύκλο που προανέφερα και γενικότερα με το θέμα, κυρίως ανθρώπους που δεν θα ήθελαν να εμπλακούν σε μια τέτοια ιστορία κι ένας θεός ξέρει τι τους είπατε ώστε να εξασφαλίσετε την πολυπόθητη για εσάς υπογραφή τους. Όλους εμάς δε τους υπόλοιπους, δεν μπήκατε καν στον κόπο να μας ενημερώσετε ώστε να μπορούμε κι εμείς με την υπογραφή μας να ενισχύσουμε το αίτημά σας…κρίμα…

  Είναι πολλά αυτά που μπορεί να συμπεράνει κανείς από αυτή τη συμπεριφορά σας καθώς πριν 2 εβδομάδες περίπου, δώσατε τη «μάχη» σας κι εσείς , μαζί με το δημοτικό συμβούλιο ώστε να ψηφιστούν τα διοικητικά πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις των καταστημάτων μας. Αποφασίσατε λοιπόν πως η παράβαση του ωραρίου της μουσικής θα σας βάζει στην τσέπη ένα χιλιαρικάκι και ταυτόχρονα θα μας εξοντώνει, , ενώ η σοβαρότερη παράβαση, αυτή της ηχορρύπανσης και της ενόχλησης θα σας αφήνει μονάχα τρακόσια ψωροευρουλάκια. Αποφασίσατε λοιπόν από κοινού με τους λοιπούς άρχοντες του τόπου πως ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΗ, παρά το αν ενοχλούνται οι κάτοικοι… όπως καταλαβαίνετε κύριε Κωνσταντίνου, μας δίνετε τροφή για συμπεράσματα που δεν σας τιμούν, μιας και το πρόσωπό σας εμπλέκεται ΑΜΕΣΑ με το θέμα των ωραρίων μουσικής, μιας και τυγχάνει εκτός από πρόεδρος του χωριού, να είστε και ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου διασκέδασης…
  Άρα λοιπόν, με την εμμονή σας αυτή, δεν θέλετε να απελευθερώσετε το χωριό από τα «σκαλώματα» του νόμου, ούτε σας ενδιαφέρει πραγματικά αν ενοχλούνται οι κάτοικοι ή οι επισκέπτες απ την…ηχορρύπανση, παρά μόνο, η παύση της μουσικής.

  «η γυναίκα του Καίσαρα, δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια»…

  Κύριε Κωνσταντίνου, προσωπικά, χαρακτηρίζω ως ΑΗΘΗ την αυθαίρετη συμπεριφορά σας της συλλογής των υπογραφών εναντίων του αιτήματος μας κι επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό πια, αν έχει απομείνει πάνω σας κανένα ίχνος ευθιξίας,
  Σας ζητώ να καλέσετε ΑΜΕΣΑ την ΓΕΝΙΚΗ – ΛΑΙΚΗ ΣΥΓΚΕΤΡΩΣΗ των μονίμων κατοίκων ώστε να μας ενημερώσετε για την νομοθεσία και να αποφασίσουμε από κοινού για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, καθώς και να μας εξηγήσετε την ΑΗΘΗ αυτή συμπεριφορά σας ώστε να ξέρουμε κι εμείς πια σε αυτό το χωριό με ποιους έχουμε να κάνουμε …

  Όσο και να προσπαθήσετε κι εσείς αλλά και το δημοτικό συμβούλιο να σταματήσετε την ανάπτυξη του Παραλίου Άστρους, ό σες υπογραφές και να μαζέψετε, να είστε σίγουροι πως άλλες τόσες και περισσότερες υπογραφές θα είναι οι φωνές μας και η αντίδρασή μας .

  Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν είναι παιχνιδάκι, είναι αυτά ακριβώς που σήμερα, στις ύποπτες μέρες που περνάμε, στηρίζουν την τοπική οικονομία, προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας και βοηθούν ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη του δήμου.

  Συνεχίζεται…

  Υ.Γ. όσον αφορά το…ζώο που σχολίασε παραπάνω, ένα έχω να του πω: το ω, με ωμεγα!

  Like

 7. Ελα προεδρε αστους να λενε ετσουκσαν τα προστιμα αυτοι οι κυριοι πρεπει να καταλαβουν οτι οι νομοι στο Π Αστρος καποτε πρεπει να τηρουνται αν δεν βαλουνε μυαλο τα χιλιαρικα πεσουνε βροχη ετσι κυριε Διαμαντοπουλε αλλωστε ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ψηφιστηκε απο τους πολιτες ……. ΥΓ..ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ [ ΛΟΓΩ ΚΕΚΤΗΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ]ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

  Like

  • παραλιώτη έχεις βγάλει δημοτικό ή είσαι απο εξωτερικό και σου έχουν μείνει τα greeklish?θες να σχολιάσεις και ανώνυμα-και έχεις και θέση ψηλή 😉 έτσουξαν γράφεται δεν υπάρχει κσ στο ελληνικό αλφάβητο!! Παρακαλώ !!

   Like

 8. Επειδή δεν καταλήγουμε πουθενά, προτείνω το εξής:
  Να προτιμήσουμε το παράδειγμα της Μυκόνου, να φέρουμε Άγγλους τουρίστες να χτυπιούνται στην άμμο και τον Τσιλιχρίστο να παίζει νταπαντούπα όλη μέρα!

  Αλλα βέβαια… τόσα χρόνια νωρίτερα που υπήρχε χρήμα στην αγορά.. κάνατε όλοι το μόκο! Τώρα σας έπιασε ο πόνος για παραδοσιακούς οικισμούς και…διαφύλαξη του τόσο γραφικού περιβάλλοντος του Παραλίου Άστρους. Παράλιο με.. ΣΥΡΙΖΑ!
  Μνημόνια μέχρι να γίνονται τα Live με πιπιζα και νταούλι. Καλό μεσημέρι!

  Like

 9. Ως ιδιοκτητης ακινητου στο παραλιο αστρος ερχομαι να καταθεσω την αποψη για το παραπανω θεμα καθως βλεπω και εγω την περιουσια μου να απαξιωνεται καθημερινα.Πριν μερικα χρονια επελεξα να αγορασω ακινητο στο Παραλιο Αστρος εντος του παραδοσιακου οικισμου και αφου προσωπικα υπεστη πληθωρα καταγγελιων περι συμορφωσης συμφωνα πε τον πολεοδομικο κανονισμο του οικισμου και ξοδευοντας μεγαλο ογκο χρηματων ερχομαι σημερα να αντικρυσω αυτους που με διωκαν να παριστανουν πως δεν συμβαινει τιποτα.Προς τιμην του ο προεδρος του Παραλιου Αστρους φερνει στην επιφανεια αυτα που πολλοι μεχρι τωρα εκαναν πως δεν υπηρχαν.Κανοντας εναν περιπατο στον οικισμο παρακαλω ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ αντικρυζω υπερμετρη παραβατικοτητα (τεντες ,μεταλλικα κουφωματα,εγκαταστασεις κλιματισμου ,ηλιακους συλλεκτες},ακινητα που οχι μονο δεν συναδουν με το παραδοσιακο, ανταυτου προκαλουν στην δημοσια θεα κανοντας ολους μας να απορουμε, τελικα υπαρχουν κανονες? Ο κυριος Κωνσταντινου καλως λοιπον ενεργοποιει τους ελεγκτικους μηχανισμους (πολεοδομια,τεχνικη υπηρεσια του Δημου,την κτηματικη,την αστυνομια}για να προβουν στους απαραιτητους ελεγχους ωστε να υπαρξει επιτελους μια πραγματικη αναπτυξη και σωστη προβολη του Παραλιου Αστρους.

  Like

 10. Δηλαδή “ησυχία το Παράλιο Άστρος θέλει να κοιμηθεί”!!!

  Like

 11. Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της κατάστασης βαραίνει τους κύριους υπεύθυνους που δεν ειναι άλλοι από τους ιδιοκτήτες τών συγκεκριμένων καταστημάτων και την τοπική αρχή. Γι’αυτό στο δικό σας παιχνίδι επιβίωσης μήν βάζετε στο προσκήνιο τον κόσμο του Παραλίου στοχοποιοντας τον μάλιστα ρίχνοντας του έμμεσα την ευθύνη γιά να κερδίσετε το δικό σας έπαθλο ασυλίας.Ρίξτε νερό στο κρασί σας και οι δυο πλευρές και βρειτε μία κοινή λύση (έπρεπε είδη να την είχατε βρει).Να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Παραλίου θα την αποδεχθεί. Αν δεν μπορείτε να τη βρείτε εν έτει 2017 τότε παραιτηθείτε ολοι

  Like

 12. Οποιος θέλει να μιλήσει για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις ή να θίξει πρόσωπα παρακαλώ να βάζει και την υπογραφή του

  Like

 13. ΕΤΣΟΥΚΣΑΝ ΕΤΣΟΥΚΣΑΝ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΘΕΛΑΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΥΚΟΝΟ ΕΤΣΙ ASETENEGRRRR ΠΡΟΕΔΡΕ ΠΡΟΧΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΑΤΑΚΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

  Like

 14. Κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Παραλίου Άστρους,
  βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση μπροστά στο Δελτίο Τύπου που υπογράφετε και δεν μπορώ
  1. Ως μόνιμος κάτοικος αυτού του τόπου
  2. Με την πατρική μου οικία εντός του παραδοσιακού οικισμού
  3. Με 23ετή επαγγελματική δράση στην τοπική κοινότητα
  4. Και ως μητέρα που οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε το παιδί της να μεγαλώσει σε μια δίκαιη και υγιή τοπική κοινωνία,
  να μην πάρω θέση. Άλλωστε με αυτή σας την ενέργεια σαφώς μου δίνετε το κίνητρο για δημόσια κριτική.
  Οφείλω αρχικά να ενημερώσω τους αναγνώστες, για τον τρόπο με τον οποίο μαζέψατε τις εν λόγω υπογραφές, πόρτα πόρτα:
  1. Από ανθρώπους κυρίως προχωρημένης ηλικίας (συνταξιούχους και ηλικιωμένους)
  2. Από ανθρώπους που δεν κατοικούν μόνιμα στο χωριό, αλλά ήρθαν για τις ημέρες του Πάσχα.
  3. Από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες περί διαμάχης, μεταξύ επιχειρήσεων της περιοχής, για τα βαθύτερα προβλήματα και τις δυσκολίες επιβίωσης που έχουν προκύψει από ορισμένους , που επικαλούνται τον νόμο για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα.
  Παραπλανήσατε ανθρώπους, εκμεταλλευόμενος την ευαισθησία τους για την προστασία του παραδοσιακού οικισμού και τους εμπλέκετε να πάρουν θέση, για ένα θέμα που ουσιαστικά έχουν πλήρη άγνοια. Κινηθήκατε με ύπουλο τρόπο, τις μέρες που εμείς οι «βέβηλοι» επιχειρηματίες , όπως τελευταία χαρακτηριστήκαμε, ήμασταν απασχολημένοι προσπαθώντας να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των επιχειρήσεών μας, μιας και οι γιορτές και 30 ημέρες το καλοκαίρι, είναι η ευκαιρία μας να τις καταστήσουμε βιώσιμες.
  Σχετικά με το περιβάλλον αθρόας εγκατάστασης λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , να σας θυμίσω πως τα καταστήματα αυτά, υπηρετούν το καθένα με τα μέσα που διαθέτει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ορδές των επισκεπτών που αιφνιδίως και πολλές φορές με μορφή βαρβαρότητας κάνουν κατάληψη στην πλατεία και στις παραλίες κατά τη διάρκεια της μικρής σεζόν, στην οποία αναφέρθηκα παραπάνω και όλο το χρόνο περιμένουν καρτερικά την επόμενη επιδρομή. Αξίζουν τουλάχιστον τον σεβασμό σας. Όλα αυτά τα καταστήματα ανεξαιρέτως, κάνουν χρήση ηχητικών σύγχρονων μέσων και ο συγκεκριμένος νόμος με την ασάφειά του, τα καθιστά απολύτως ευάλωτα, σε οποιονδήποτε θέλει για προσωπικούς του λόγους, να καταγγείλει. Όχληση και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους κατοίκους του οικισμού, δεν προκαλεί μόνο η μουσική. Τι θα κάνετε κύριε πρόεδρε; Θα τα κλείσετε όλα; Αναφέρετε πως μερίδα επιχειρηματιών της διασκέδασης συνιστούν την δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης μουσικής με ενισχυτές ήχου, εντός του παραδοσιακού οικισμού. Σας πληροφορώ πως δεν υπάρχει σοβαρός επιχειρηματίας που δεν γνωρίζει, τις διατάξεις του υγειονομικού κώδικα και της άδειας χρήσης μουσικής του, που έχουν σαφή στοιχεία και προβλέπουν κυρώσεις για την αλόγιστη χρήση ενισχυτών ήχου, που απαγορεύεται σε οποιονδήποτε οικισμό, παραδοσιακό και μη.
  Το αίτημα των επιχειρηματιών προς τον Δήμο, αφορά την τροποποίηση συγκεκριμένου εδαφίου β΄ παρ.3 αριθμ.2 (ΦΕΚ 629 Δ’/20.07.2004), περί απαγόρευσης εγκαταστάσεων μουσικής με ενισχυτές ήχου εντός παραδοσιακών οικισμών, που είναι πολύ γενικό και ασαφές, όχι για να καταργήσουν τον νόμο περί διατάραξης , αλλά για να προστατευτούν από τις κατά ριπάς καταγγελίες συναδέλφου, που επικαλείται το εν λόγω άρθρο για να τους φορτώνει μηνύσεις και να τους κλείνει τα προβλεπόμενα 10ήμερα.
  Ο νόμος αυτός, που ο διαβασμένος νομικός σας ξέθαψε από τα άπειρα άρθρα των νομικών του βιβλίων, όπλισε τα χέρια αδίσταχτων που θα τα χρησιμοποιήσουν αλόγιστα για προσωπικό τους όφελος και όχι για να προστατέψουν την ησυχία των κατοίκων.
  Πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος είναι ο δικός σας ρόλος ………………
  Πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες επαγγελματιών που δεν σεβάστηκαν τον νόμο περί διατάραξης της κοινής ησυχίας και δεν σεβάστηκαν το περιβάλλον το οποίο κατέλαβαν, επικαλούμενοι και την υποστήριξη πολιτικών προσώπων, που ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζετε. Δεν είδα κανένα από εσάς τους αρμόδιους να δείχνει καμιά ευαισθησία περί άμεσης εφαρμογής του νόμου και παρατηρούσα, όπως όλος ο κόσμος την αδυναμία σας να αντιδράσετε γενικότερα. Σας άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά να λέτε πως πρέπει να μαζέψουμε χρήμα τώρα και να γελάτε μπροστά στο χάος που περιστασιακά προκάλεσαν κάποιοι. Ο ρόλος σας λοιπόν είναι να γεμίζετε τα ταμεία του δήμου και να προστατεύετε το πολιτικό κόστος ορισμένων; Υποστηρίζετε τους ιδιοκτήτες του club, που η απαίτησή σας για το 5% οδηγεί στην οικονομική τους κατάρρευση και τους οδηγείτε να χρησιμοποιούν τον νόμο για να καταστρέψουν και όλους τους υπόλοιπους. ΕΙΣΤΕ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ. Το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι που τους ζητήσατε να υπογράψουν; Δεν με πείθετε λοιπόν πως το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο οι επαγγελματίες ζητούν να καταργηθεί, είναι αυτό που θα ανατρέψει την ανικανότητά σας και θα αλλάξει το ρόλο σας. Δεν με πείθετε πως ξαφνικά αποκτήσατε την ευαισθησία για την προστασία του οικισμού. Καθοδηγήστε από ανθρώπους σαφώς αγανακτισμένους από την δική σας αδράνεια και με άριστη ικανότητα χειρισμού του νόμου, λόγω επαγγέλματος και φέρεστε να υποστηρίζετε άρθρα που εσείς ο ίδιος δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε και δεν φαντάζεστε που μπορούν να οδηγήσουν τις ζωές των επαγγελματιών.
  Σας θεωρώ αναξιόπιστο και θεωρώ πως σας είναι αδύνατο να ενστερνιστείτε τα προβλήματά μας , πόσο μάλλον να δώσετε λύση. Είστε φερέφωνο ανθρώπων που σας χρησιμοποιούν για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα και επωφελείστε της ευκαιρίας να βολέψετε και τα δικά σας .
  Πληροφορηθήκαμε για τις ενέργειές σας από νέους ανθρώπους ( παιδιά και εγγόνια), αυτών που επιπόλαια προσεγγίσατε για να μαζέψετε τις υπογραφές, ηλικίας 18-50 χρόνων που εξέφρασαν παράλληλα και την απορία τους, ρωτώντας : « τι κάνει αυτός;», έχετε γίνει βούκινο και περίγελο κύριε πρόεδρε. Αν ξέραμε ότι μαζεύετε υπογραφές, σας διαβεβαιώνω πως εγώ η ίδια και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία θα είχα μαζέψει διπλάσιες υπογραφές και θα είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα μια εντελώς διαφορετικής άποψης, παρέμβαση πολιτών.
  Ο παραδοσιακός οικισμός δεν είναι ούτε ναός, ούτε κάστρο. Χαρακτηρίστηκε έτσι για να προστατευτεί από την λαίλαπα της αντιπαροχής και της άναρχης δόμησης και αυτό συντέλεσε πολύ σωστά στην ελεγχόμενη αναπαλαίωση και ανάδειξη των παλιών κατοικιών με σκοπό τη διατήρηση της γραφικότητας και όχι για να μετατραπεί σε οίκο ευγηρίας – ησυχαστήριο, με το φόβο του νόμου.
  Τέλος η οποιαδήποτε σύγκριση του χωριού με το Ναύπλιο, την Πάρο και την Μύκονο, είναι μάλλον ατυχής γιατί δεν είναι δυνατόν να συγκρίνετε την τουριστική τους ανάπτυξη , για την οποία έχουν φροντίσει επιτυχώς οι τοπικοί τους φορείς , με τη δική μας Ψωροκώσταινα η οποία οικονομικά παραπαίει και που μέχρι πρόσφατα οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης προήλθε από ιδιωτική πρωτοβουλία.
  Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου, πως με τον τρόπο σας ανοίγετε τους ασκούς του Αιόλου και πολύ γρήγορα θα ξεσπάσουν θύελλες. Σας υπενθυμίζω πως η ορθή χρήση των νόμων, αποδίδει δικαιοσύνη και η λογική επιφέρει την ομαλότητα. Η χρήση των νόμων από ασυνείδητους είναι επικίνδυνη και καταστροφική για όλους.
  Είμαι ειλικρινά αγανακτισμένη από την κατάσταση που βιώνω. Βαρέθηκα να είμαι παράπλευρη απώλεια της δικής σας ανικανότητας.

  Διαμαρτύρομαι δημόσια χωρίς φόβο . Λυπάμαι !!!

  Μπρεθέ Κλεονίκη

  Like

  • «Αν ξέραμε ότι μαζεύετε υπογραφές, σας διαβεβαιώνω πως εγώ η ίδια και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία θα είχα μαζέψει διπλάσιες υπογραφές και θα είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα μια εντελώς διαφορετικής άποψης, παρέμβαση πολιτών».

   Κυρία Μπρεθέ μπορείτε και τώρα να μαζέψετε υπογραφές, δεν είναι αργά.

   Like

 15. Αγανακτισμένοι είναι και άλλοι πολλοί κυρία Μπρεθε Κλεονικη, όπως εμείς που είτε έχουμε την μόνιμη κατοικία μας εντός του παραδοσιακού οικισμου ειτε γιατί εκεί μεγαλώσαμε είτε γατι επενδυσαμε χιλιάδες ευρώ για την αγορά κατοικίας μόνιμης η και παραθεριστικης η επενδυσαμε επαγκελματικα και την πληρώσαμε πολύ περισσότερο από καποια άλλη περιοχή στο Παραλιο Αστρος ακριβώς γατι βρίσκεται μέσα στον παραδοσιακό οικισμό και την βλέπουμε να απαξιωνεται.
  Έχουμε πλήρωση και συνεχίζουμε να το κάνουμε με πολύ κόπο την διατήρηση των σπιτιών μας σύμφωνα με τους κανόνες του παραδοσιακού οικισμου γιατί αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος για την διατήρηση του.
  Το ίδιο ωφειλετε να πράξετε και εσεις κυρία Μπρεθε Κλεονικη να σεβάστηται τους κανόνες του παραδοσιακού οικι6σμου όπως και εμείς και να πάψετε να θεωρηταί ότι έχετε το δικαίωμα να μην ακολουθείτε τους νόμους …αλήθεια από που αντλείτε αυτό το δικαίωμα και εμείς δεν μπόρουμε. ..;;
  Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την απαξίωση της περιουσίας μας γιατί εσείς δεν θέλετε να σεβαστειτε τους κανόνες και να δούμε την αξία τους στο ναδίρ μετά από μερικά χρόνια για να εξυπηρέτησετε το προσωπικό σας συμφέρον.
  Λυπάμαι πολύ γιατι μεγαλώσατε στον παραδοσιακό οικισμό και δεν είστε σε θέση να τον σεβάστητε και να αντιλήφθητε την αξία του αλλά αυτό έχει να κάνει με άλλους παράγοντες.
  Κυρία Μπρεθε Κλεονικη όταν ο σύζυγός σας μαί με τα άλλα καταστήματά έκαναν συλλογή υπογραφών για την αλλαγή του νομού εμάς δεν μας ρώτησε κάνεις… Γιατι για εσάς είμαστε απλά ανιπαρκτοι…???
  Λυπάμαι γατι η ίδια η στάση σας’ σας προδίδει στα όσα θέλετε να χρησιμοποιειταί ως επιχειρήματα.
  Το ποιος είναι ποιος είναι γνωστό στην κοινωνία μας τόσο που και να θέλαμε να κρυφτούμε δεν μπόρουμε.

  Like

  • Χρονια πολλά Γεωργία,

   για να καταλάβω η Κα.Κλεονίκη ρίχνει την αξία του ακινήτου σου επειδή έχει μαγαζί?
   βουτάς καθόλου τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν πεις κάτι?

   επειδή έχετε μάθει στην σίγουρη σύνταξη ή στο εισόδημα από ακίνητα δεν σημαίνει ότι όλοι ζούμε έτσι και αν δεν βλέπεις ότι μόνο καλό κάνει λίγο κίνηση στο κέντρο του χωριού μάλλον είσαι από τα μυαλά που δεν μπορούν να προσφέρουν στην γενιά των 25+ και η άποψη σου θα πρέπει να περιορίζετε στο σπίτι σου μέσα όπου βλέπεις κάποιο βαρετό τούρκικο σίριαλ. Εσείς αποτύχατε αφήστε μας στην ησυχία μας, πουλήστε το ακίνητό σας και πάτε σε κάποιο παραδοσιακό ορεινό να ακούτε μόνο τον κόκορα και κανα γάιδαρο να γκαρίζει για να ταιριάζει με τη γραφικότητα.

   να περάσει δεν βρίζω!

   Like

 16. Δεν ξέρω αν πραγματικά πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Δεν υπάρχει μάλλον καμία ελπίδα…Κ.Γεωργία δεν καταλαβαίνω ακριβώς το πρόβλημά σας ειλικρινά.Μάλλον τα επίπεδα της αντίληψής μου δεν φτάνουν τα δικά σας. Στο εξής ενημερώνω πως μπορώ να απαντήσω μόνο σε ανθρώπους που έχουν το θάρρος να γράφουν με ονοματεπώνυμο.

  Like

 17. Κοίτα που κάποιοι έγιναν τιμητές των πάντων και ενδιαφέρονται για την προστασία και την ησυχία των κάτοικων του (παραδοσιακού!!) Παραλίου Άστρους !!!!
  Όταν παλαιοτέρα ως ιδιοκτήτες νυχτερινού κέντρου, σήκωναν την περιοχή στο πόδι και πότιζαν για χρόνια την νεολαία (γνήσια παρακαλώ!!!) ποτά από την νταμιτζάνα χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό!!! Ρε πως αλλάζει ο άνθρωπος ??? ΘΑΥΜΑ..ΘΑΥΜΑ!!!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s