Αντικατάσταση μελών ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου

Με την υπ’ αριθμ. 60/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας”, ως ακολούθως:

  1. Αντικαταστάθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, με τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κολλαρετάκη Αριστείδη του Χαραλάμπους, ο οποίος ορίστηκε νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Αντικαταστάθηκαν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γκαύρος Δημήτριος του Χρήστου και Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου, με τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Σκαντζό Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου και Κουτρουμπή Γεώργιο του Νικολάου, αντίστοιχα.
  3. Αντικαταστάθηκε το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κλεώπας Γεώργιος του Ηλία,με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κόγκο Απόστολο του Αθανασίου.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s