ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    • Και φέτος ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συν/σμός Κυνουρίας «Η Ένωση» ακολουθώντας την παράδοση, ξεκίνησε την διαδικασία των αιτήσεων ΟΣΔΕ. Το Δ.Σ. διαβεβαιώνει τους  αγρότες της περιοχής μας ότι θα διασφαλίσει την σωστή υποβολή των δηλώσεων έγκυρα, αξιόπιστα και οικονομικά.  Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης της αίτησης με την καταβολή της επιδότησης.

  • Τα στελέχη του Συν/σμού μας είναι διαθέσιμα καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια του έτους, να ενημερώνουν υπεύθυνα και να απαντούν σε τυχόν απορίες που σχετίζονται με την δήλωση καλλιέργειας, αλλά και για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα.
  • Παράλληλα ο Συν/σμός μας προσφέρει όλων των ειδών τις υπηρεσίες (καλλιεργητικές  οδηγίες, λίπανση, φυτοπροστασία, εδαφικές αναλύσεις κ.λ.π.). Επίσης διαθέτουμε στα πρατήριά μας πλήρη γκάμα όλων των γεωργικών εφοδίων που χρειάζονται οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, μηχανολογικός εξοπλισμός, αρδευτικά κ.λ.π.).
  • Σκοπός μας πρωτίστως είναι η εξυπηρέτηση των αγροτών στους οποίους ανήκει ο Συνεταιρισμός.        

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΟ Δ.Σ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s